NETWORK & PBX

รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบเครือข่าย
- สำนักงาน
- โฮมออฟฟิต
- โรงแรม
- โรงเรียน
- อื่น ๆ

CCTV & security

- ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ชุดแสกนลายนิ้วมือ

ส่วนบริการลูกค้า